Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u algemene voorwaarden van de verhuur en de voorwaarden voor garantie en annulering van de meubels.

 

Algemene Huurvoorwaarden


Algemeen:

De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal dient
in dezelfde staat retour te komen als waarin het ontvangen is. Beschadigd en / of verloren
geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.

Alle gehuurde materiaal dient schoon te worden aangeboden, anders zullen er
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 50,00 De huurder
mag het materieel niet een derden uitlenen.

Tijdens de huurperiode is het materieel niet verzekerd, geadviseerd wordt om hier zelf zorg
voor te dragen.


Springkussens:

Springkussens dienen geplaatst te worden op bijgeleverd grondzeil. De grond moet vrij zijn
van scherpe delen zoals, takken, stenen, afval e.d. De zijwanden van het springkussen dienen
ook vrij te staan van enig obstakel (mag nergens tegenaan schuren). Bij eventuele schade
wordt deze verhaald op de huurder.

U dient zorg te dragen voor een deugdelijke 220 volt stroomaansluiting.

Volgens wettelijke bepalingen mogen springkussens enkel gebruikt worden onder toezicht
van een volwassen persoon die ook als dusdanig is geïnstrueerd en herkenbaar is. Het is
verboden om op de randen van het springkussen te klauteren. Schoenen, scherpe
voorwerpen, eten en drinken zijn niet toegestaan op het springkussen.

Het gebruik van het springkussen is altijd op volledig eigen risico en de verhuurder kan dan
ook nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Het springkussen mag NOOIT onopgeblazen in de regen liggen, dit veroorzaakt schade wat
op de huurder zal worden verhaald. Indien u zelf het vervoer regelt van het springkussen
bent u ook verantwoordelijk dat deze correct is opgevouwen, anders kunnen er extra kosten
in rekening worden gebracht aan de huurder.


De blower mag in geen geval worden afgedekt. Als het springkussen is opgeblazen mag deze
niet meer verplaatst worden.

Aansprakelijkheid:

Marneland ervaart geen aansprakelijkheid voor gevolge van ontstane ongevallen e.d. welke
kunnen voortvloeien uit het gebruik of vervoer van materialen. Marneland is verder op geen
enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van huur
van de materialen. Marneland is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet
aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.

Garantie en Annuleren

Garantie

Hout is een natuurproduct, het heeft een levendig en robuust karakter. Geen plank is gelijk van vorm en kleur. Oneffenheden zijn normaal en kleine kieren, spleten en harsplekken niet ongewoon.

Op onze meubelen geldt een garantie van 1 jaar, om hier gebruik van te kunnen maken zijn de volgende punten van kracht.

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • onredelijk gebruik
  • gebruik voor commerciële doeleinden
  • gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
  • onjuiste opslag
  • onderhoud door koper of door derden
  • door professioneel gebruik
  • het werken van hout (meer informatie hierover bij punt 2.)
  • krom trekken van hout
  • hars plekken

Geen garantie op het werken van het hout

Omdat het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Een klacht of reparatie melden

Dit kan per e-mail, info@marneland.nl

 

Zelf verantwoordelijk voor de juiste maten

Als u zelf maten aan ons doorgeeft bent u zelf verantwoordelijk, wij weten op afstand niet hoe en waar het meubel geplaatst wordt. Daarnaast zijn wij ook niet op de hoogte hoe de entree, trapgat etc. is. U bent dus zelf verantwoordelijk voor deze zaken.

 

 Bestelling Annuleren

Omdat we vrijwel alleen maatwerk leveren is retourneren na bestellen alleen mogelijk in overleg.

We beginnen vaak snel na de bestelling met het voorbereiden / zagen van de meubels. Wanneer we nog niet begonnen zijn aan de meubels kan er in goed overleg nog geannuleerd worden.